Odgoj pasa
Psa   morate   naučiti   da   svaku stvar koju drži u gubici ispusti u trenutku kada mu to kažete. Ne­kim psima to može biti od životnog značenja, posebno onima koji imaju jače razvijen nagon hvatanja plijena.

Mladog psa treba vrlo rano nau­čiti na ogrlicu i uzicu, te ga tako opremljenog voditi u šetnju. No, to još nije vođenje na uzici. U po­četku se uzica koristi samo za to da ga naučimo odazivu i da ga navečer možemo privezati na njegovom prostoru za spavanje.

U početku je odgoj više ili manje poučavanje, jer osam tjedana star pas ne može još razumjeti viši nivo učenja. Poučavanje je prva stepenica odgoja i završava između šestog i desetog mjese­ca starosti.

Kod nas nije običaj da naredbi "sjedi" ili "mjesto" dodajemo još neku naredbu kada želimo da pas ostane u određenom položa­ju i kada se mi udaljimo. To je korisna vježba u mnogim situa­cijama.

Psa uhvatimo za vrat (slično kao kod kažnjavanja) i podižemo ga u naručje. To je prirodno podizanje tako i ženka prenosi svoje mlade. Sa psom manje pasmine možemo to raditi cijeli život.

Većina pasa razumije skoro sve, osim jednostavnih riječi "dođi" ili "mirno". Nerazumijevanje ovak­vih pojmova, naravno, nije krivica psa nego njegovog gospodara, koji ga nije znao naučiti. Po prirodi je svaki pas spreman podrediti se gospodaru, ukoliko je on dovoljno autoritativan.

Kada pas savlada vježbu odazi­va, mora također naučiti naredbu "sjedi". Mladi pas tu vježbu lako savlada, jer je to za njega priro­dan položaj u kojem očekuje neš­to ugodno.

Što prije počnete s tom vježbom, bolji će biti rezultati. Iskoristite či­njenicu da mladi pas uvijek želi biti u blizini svoga čopora. Dobro je oponašati majku, koja ne čeka svoje udaljeno štene da joj priđe, već mu stalno izmiče. To je osnovno načelo odaziva.

Prije svakog učenja moramo naj­prije ostvariti ugodnu i opuštenu atmosferu. Zbunjen ili uznemiren pas nije pribran i sposoban za učenje pa moramo biti darežljivi sa pohvalama. Mora vam biti jas­no da pas osjeća da li ga po­hvaljujete tek tako ili se radi o srdačnoj pohvali zbog nečega što vas je uistinu razveselilo.

covjek_sece_sa_psom.jpgVodstvo je najvažnije za razvoj šteneta

Koliko je važna vaša uloga kod odgajanja novog šteneta? Jako važna!