Razno

Najprije moramo istaknuti slijedeće: promjena podneblja, nova okolina, duga vožnja automobi­lom ili željeznicom za psa su ne­prijatna iskustva koja će najus­pješnije prevladati jedino ako bu­de u vašoj blizini. No, ponekad je nemoguće uzeti psa sa sobom (grupna putovanja, krstarenje).

Pasja prtljaga sadrži:
-   prekrivač na kojem spava;
-   posuda za hranu i posuda za vodu;
-   kratka   uzica   da  ga  možete  privezati u  restoranu ili hotelskoj sobi;
-   pribor za čišćenje (češalj i četka), jer na odmoru pas mora biti čišći nego kod kuće;
-  šampon za suho pranje;
-  tamni ručnik od frotira, da psć po potrebi obrišemo;
-   hrana za barem nekoliko dana;
-   voda.

Nikakvih posljedica nema ako odrastao pas ne jede dva dana, ali bez vode može izdržati samo nekoliko sati. Prije putovanja ne­ka pojede manji obrok, jer se često dogodi da presit pas povra­ća. Dobro je ako na ogrlici ima  metalni privjesak na kojem  je va­ša adresa ili barem telefonski broj. Dodajte još i adresu gdje se nalazite na odmoru. U kraju gdje provodite godišnji odmor psa mo­rate postepeno navikavati na no­vu okolinu i drugo podneblje. Pr­vih dana ne preporučujem duge šetnje, jer pas nije naučen na vrućine pored mora. Idete li na odmor daleko na jug računajte s tim da su tamo vlasnici pasa ma­nje obrazovani i vaš štićenik mo­že dobiti unutrašnje i vanjske parazite, a od unutarnjih prije svega trakavicu.

Upozoravamo na to da su u juž­nim krajevima i krpelji vrlo brojni i agresivni. Ne dozvolite psu da dira izmet drugih pasa.