Razno

Vlasnici koji ne mogu na godišnji odmor sa sobom uzeti psa rje­šavaju taj problem na različite načine. Mnogi, problem riješe tako da se "oslobode" svog psa. Pse privežu u blizini ceste ili negdje u šumi, a najgori vlasnici ih jednostavno "izbace" iz automobila. Misle da je komplicirano povesti psa sa sobom na odmor, hotel za pse čini im se preskup te stoga iza­beru najjednostavnije i ujedno najokrutnije rješenje.

Najbolje će se za psa u vašoj od­sutnosti pobrinuti rođaci ili pri­jatelji. "Skrbniku" dajte ključ od stana da može doći i nahraniti psa te ga odvesti u šetnju. To je dobro rješenje i mnogi vlasnici pasa mu pribjegavaju. Još je bo­lje kada cijela obitelj ne ide od­jednom na odmor. Kad djeca do­voljno odrastu to možete lako or­ganizirati.

Nikako ne smijete kući ostaviti ženku koja bi se trebala u vašoj odsutnosti ošteniti, kao ni ženku koja se tjera. Prepuštate li psa nekom tko ga dovoljno ne pozna­je, morate ga dobro poučiti o pasjim navikama. Nekoliko puta neka ide sa vama na šetnju. Obično se skrbnici jako boje da će pas smršaviti te ga stoga čes­to udebljaju. Morate ih upozoriti na količinu obroka koju pas inače jede.

Prije nego ga dajete na ču­vanje, temeljito ga okupajte, oči­stite i pripremite mu slijedeću "prtljagu":
-  košaru za spavanje ili prekrivač;
-   posudu za hranu i vodu;
-  uzicu i ogrlicu na koju napišite adresu trenutnog prebivališta;
-   knjižicu cijepljenja;
-  pribor za čišćenje psa.

Ne možete li naći nikoga tko bi se u vašoj odsutnosti pobrinuo za psa, za uslugu možete zamoliti uzgajača koji obično vrlo rado primi svoje nekadašnje štićenike. Naredno rješenje su hoteli za pse, kojih već nekoliko ima i kod nas. Obvezatno morate dovoljno rano rezervirati smještaj svojem ljubimcu, jer su u doba godišnjih odmora pseći hoteli u pravilu pre­puni. Prije nego što se odlučite za hotel raspitajte se kako tamo paze na pse. Neki su hoteli ni za što. Hotele, u kojima je njihovim vlasnicima važan samo novac, izbjegavajte, jer takvi ne brinu za zdravlje psa. Psi koji žive u stanovima obično su u psećim ho­telima jako nesretni. Mislimo da zbog dopusta ne biste trebali dati psa na čuvanje. Vjerujte mi da sa psom možete provesti vrlo pri­jatan odmor. Kada imamo psa moramo u svakom trenutku imati nekoga tko će se moći po potrebi brinuti za njega.