Razno

Imate li psa prije nego što u kuću dođe novorođenče, možete oče­kivati da će pas prinovu doživjeti kao novog člana čopora. Kod njega će se početi razvijati ob­rambeni nagon u zaštiti djeteta. U takvim okolnostima psa ne smijete kažnjavati, jer je njegovo ponašanje prirodno.

Ponekad će se razviti i ljubomora, pogotovo kada je dugo godina on bio naše dijete. Kada u obitelj dođe prino­va pas nije više "prva violina" i, do tada uzoran ljubimac, postane agresivan jer mu je dijete postalo suparnikom. Često takvog psa treba udaljiti iz kuće.

Dječja soba mora za psa biti tabu i prije nego što se dijete rodi. On u nju ne smije ući. Tako neka bude do djetetove treće godine. Već na početku trudnoće morate psa da­ti veterinaru na temeljiti pregled.

Kada se dijete rodi četveronošca ne smijete zapostaviti. Ostavite i njemu malo milovanja, tapšanja i ljubavi. To je uvjet za dobar su­život, čak i onda kada se obitelj poveća.