Svake godine dogodi se određe­ni broj nesreća u kojima se djeca ozlijede radi životinja. Na prvom mjestu su nesreće zbog pasa, najviše zato, jer su djeca s njima postupala nepravilno. Ponekad tako nastaju teške tjelesne ozlje­de ili čak i ozljede s najtežim posljedicama. Agresivna reakcija psa nije uvijek izazvana pogreš­kom djeteta, već može biti rezul­tat krivog odgoja. Pse ipak odga­jaju odrasli. Teške ugrize posred­no izazivaju i filmovi koji prika­zuju previše počovječene pse (recimo serija Lassie). Gledajući takve filmove djeca pogrešno procjenjuju pse i previše im vje­ruju, stoga je potrebno i ispravno da dijete već od treće godine ži­vota učite pravilnom ponašanju sa psom. Između ostalog ne smijete mu dozvoliti maženje drugih nepoznatih pasa.

Kako dijete pravilno postupa prema psu.

Kad se šetamo sa psima često možemo vidjeti kako lakomisleno postupaju odrasli puštajući djecu (koja tako malo znaju o pravil­nom ponašanju) samu na šetnju sa psima. Roditelji se vrlo često ni ne osvrću kada dijete potrči prema tuđem psu i počne ga ma­ziti ili se igrati s njim.

Neovisno o tome imamo li ili nemamo svoga psa, dijete moramo naučiti nekim pravilima:
-   dijete neka nikad ne dira tuđeg psa ako vlasnika prije toga nis­mo upitali za dozvolu;
-   psu se nikad ne približavajmo odostraga ili neuobičajenim ho­dom;
-   psa se ne smije vući za rep;
-  od psa nikad ne bježimo;
-   pas mora jesti na miru;
-  ne budimo uspavanog psa;
-   ne  mašimo palicom  prema psu;
-   kada  posjećujemo  kuću  gdje imaju psa,  moramo paziti da ga pri hodu ne udarimo,  na­gazimo i sl.;
-  ako se moramo susresti s tu­đim psom (to znači da mu se ne možemo maknuti s puta) ne smijemo trčeći pobjeći.  Pusti­mo da nas onjuši. On to radi ne bi li utvrdio imamo li za nje­ga prijatan ili neprijatan miris. Djeca, u pravilu, imaju psu pri­jatan miris.

Prema čemu roditelji trebaju biti oprezni:
-   Nikada ne plašite dijete da će ga ugristi pas ako ne bude htjelo jesti, ako neće ići u šet­nju ili ako neće biti dobro;
-  dijete ne smijete uvjeravati da su svi veliki psi dobri;
-   ne govorite djetetu da se psi boje jakih ljudi - to bi pogrešno razvijalo njihovu samosvijest;
-  ako dijete ima psa, nikad mu ne smijete prijetili da ćete mu ga oduzeti ne bude li dobro;
-   nikad se ne prepirite zbog psa, jer kod osjetljive djece može doći to teških psihičkih pore­mećaja;
-   naučite dijete da nakon maže­nja ili igranja sa psom opere ruke, a svakako ih mora oprati prije obroka;
-   pas neka ne liže dijete po obra­zu i neka svojem prijatelju na daje poljupce;
-  dijete neka ne liže pasje uši ili šape;

-   dijete neka ne jede iz pasje po­sude, a pas ne smije jesti  iz djetetove.

Još jedno upozorenje da ne stvo­rite nepotrebnu paniku: niti dijete niti pas nisu sterilni. Dijete svaki dan pojede puno različitih bakte­rija pa mu se zbog toga ne doga­đa ništa strašno. Ne budite stoga previše zabrinuti.