Odgoj i školovanje

stene-mala
Prije svih pravila o postupanju sa štencima i psima treba uputiti važno upozorenje.Pazite pri odabiru!!!