Izložbe i natjecanja

Smotre u Hrvatskoj (2010.)

Smotre u Hrvatskoj (2010.)

09.01.2010. KINOLOŠKA UDRUGA BUZET BUZET
23.01.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO PAZIN PAZIN
30.01.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO SPLIT DICMO
31.01.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA ŠMRIKA

07.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KUTINA KUTINA
13.02.2010. KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ DRNIŠ
13.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO TOPLICE, KRAP. TOPLICE KRAPINSKE TOPLICE
13.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO PULA PULA
13.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ SINJ
14.02.2010. KINOLOŠKA UDRUGA KNIN KNIN
20.02.2010. KLUB PTIČARA I ŠPANIJELA ZAGREB ZAGREB
20.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI ZAGVOZD
20.02.2010. KINOLOŠKA UDRUGA KNIN KNIN
20.02.2010. KINOLOŠKA UDRUGA SALONA, SOLIN DUGOPOLJE
20.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO SPLIT BOROVAČA
20.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO VRLIKA VRLIKA
21.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI ZAGVOZD
27.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI RUNOVIĆI
27.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA KOPRIVNICA
27.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO OSIJEK VIŠNJEVAC
28.02.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSAVAC STARI SLATINIK
28.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO PULA BARBAN
28.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ISTARSKI GONIČ UMAG
28.02.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO VINKOVCI VINKOVCI
VELJAČA RETRIVER KLUB HRVATSKE JEŽDOVEC
VELJAČA KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐAKOVO PIŠKOREVCI
VELJAČA KINOLOŠKA UDRUGA NOVA GRADIŠKA REŠETARI
VELJAČA KINOLOŠKO DRUŠTVO ROVINJ ROVINJ
VELJAČA LOVNO KINOLOŠKA UDRUGA VUKOJEVAC VUKOJEVAC

06.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS - ZADAR UZ UZGOJNI PREGLED
06.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ DRNIŠ
06.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC
06.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA IVANIĆ GRAD IVANIĆ GRAD
06.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KRIŽEVCI DEKLESANEC
06.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA LABIN LABIN
06.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSEDARJE POSEDARJE
07.03.2010. HRVATSKI KLUB BELGIJSKIH OVČARA ZAGREB
07.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KUTINA KUTINA
07.03.2010. ŠPORTSKO KINOLOŠKI KLUB MEĐIMURJE, ČAKOVEC ČAKOVEC
13.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA OTOČAC OTOČAC
13.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO POREČ POREČ
13.03.2010. HRVATSKA KINOLOŠKA UDRUGA VIROVITICA VIROVITICA
14.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO POREČ POREČ
14.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSAVAC SLAVONSKI KOBAS
16.03.2010. UDRUGA ZA LOVNU KINOLOGIJU TRČKA, VARAŽDIN
20.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA KOPRIVNICA
20.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA ŽUPANJA ŽUPANJA
20.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO SPLIT DUGI RAT
20.03.2010. HRVATSKA KINOLOŠKA UDRUGA VIROVITICA
21.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO VELIKA GORICA VELIKA GORICA
22.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO BJELOVAR BJELOVAR
27.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO DARUVAR DEŽANOVAC
27.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC
27.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA KOPRIVNICA
27.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO TOPLICE, KRAPINSKE TOPLICE KRAPINSKE TOPLICE
27.03.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ SINJ
27.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA ZAGORSKI BREGI MAČE
28.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA VELEBIT GOSPIĆ GOSPIĆ
28.03.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSAVAC STARI SLATINIK
OŽUJAK KINOLOŠKA UDRUGA BROD SLAVONSKI BROD
OŽUJAK KINOLOŠKO DRUŠTVO GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE
OŽUJAK KINOLOŠKO DRUŠTVO POPOVAČA POPOVAČA
OŽUJAK KINOLOŠKI KLUB HRVATSKIH AUTOHTONIH PASMINA PASA, SLAVONSKI BROD OPRISAVCI

11.04.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSAVAC BATRINA
11.04.2010. KINOLOŠKI KLUB HRVATSKIH AUTOHTONIH PASMINA PASA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD
24.04.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO PULA PULA
25.04.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA MUNE
TRAVANJ KINOLOŠKA UDRUGA NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA

02.05.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO BELIŠĆE BELIŠĆE
02.05.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KARLOVAC KARLOVAC
08.05.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC
09.05.2010. UDRUGA ZA LOVNU KINOLOGIJU TRČKA, VARAŽDIN VARAŽDIN
10.05.2010. UDRUGA ZA LOVNU KINOLOGIJU TRČKA, VARAŽDIN VARAŽDIN
14.05.2010. HRVATSKA KINOLOŠKA UDRUGA VIROVITICA VIROVITICA

12.06.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO TOPLICE, KRAPINSKE TOPLICE KR. TOPLICE
13.06.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSAVAC BRODSKI STUPNIK
20.06.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGA RESA DUGA RESA LIPANJ KINOLOŠKO DRUŠTVO SKRAD SKRAD SMOTRA I REVIJA -"LJETO NA LUJZIJANI I KAROLINI"

22.08.2010. KINOLOŠKA UDRUGA VELEBIT GOSPIĆ GOSPIĆ

04.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC
04.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSAVAC STARI SLATINIK
04.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA LABIN LABIN
04.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSEDARJE POSEDARJE
05.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO OSIJEK VIŠNJEVAC
08.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ČEPIN ČEPIN
11.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ SINJ
11.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA SUTLANSKA DOLINA KRALJEVEC NA SUTLI
12.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO JOSIPDOL OGULIN
12.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KRIŽEVCI KRIŽEVCI
12.09.2010. ŠPORTSKO KINOLOŠKI KLUB MEĐIMURJE, ČAKOVEC ČAKOVEC
18.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO PAZIN PAZIN
18.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA POSAVAC STARI SLATINIK
18.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO SPLIT BLATO NA CETINI
18.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA ŽUPANJA ŽUPANJA
18.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ISTARSKI GONIČ BUJE
18.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO VRLIKA VRLIKA
19.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA MUNE
19.09.2010. KLUB ISTARSKI GONIČ VIŠKOVO - AUTOHTONE PASMINE
20.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO BJELOVAR BJELOVAR
24.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO PULA VODNJAN
25.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO DARUVAR DEŽANOVAC
25.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ DRNIŠ
25.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC
25.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA GRAČAC BARE
25.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO TOPLICE, KRAPINSKE TOPLICE KRA. TOPLICE
25.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA SAMOBOR SELCE ŽUMBERAČKO
25.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA SLUNJ SLUNJ
25.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA ZAGORSKI BREGI MAČE
26.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA VELEBIT GOSPIĆ GOSPIĆ
26.09.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA GROBNIK
27.09.2010. KINOLOŠKA UDRUGA GRAČAC BARE
RUJAN RETRIVER KLUB HRVATSKE JEŽDOVEC
RUJAN KINOLOŠKA UDRUGA BROD SLAVONSKI BROD
RUJAN KINOLOŠKO DRUŠTVO FUŽINE LIČ
RUJAN KINOLOŠKO DRUŠTVO NOVI MAROF NOVI MAROF
RUJAN KINOLOŠKI KLUB HRVATSKIH AUTOHTONIH PASMINA PASA,SLAV. BROD OPRISAVCI

02.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA BUZET BUZET
02.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ DRNIŠ
02.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGA RESA DUGA RESA
02.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO GLINA HAĐER
02.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI RUNOVIĆI
02.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA SALONA, SOLIN SOLIN
02.10.2010. HRVATSKA KINOLOŠKA UDRUGA VIROVITICA VIROVITICA
03.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC
05.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO PULA PULA
09.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI ZAGVOZD
09.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA KNIN KNIN
09.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA OTOČAC OTOČAC
09.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ SINJ
10.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI ZAGVOZD
11.10.2010. UDRUGA ZA LOVNU KINOLOGIJU TRČKA, VARAŽDIN VARAŽDIN
16.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO JASTREBARSKO JASTREBARSKO
16.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA VUKOVAR VUKOVAR
16.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO VINKOVCI VINKOVCI
16.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA ZAPREŠIĆ JABLANOVEC
23.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC
23.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA KOPRIVNICA
23.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA SAMOBOR STRMEC SAMOBORSKI
23.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO VELIKA GORICA VELIKA GORICA
24.10.2010. HRVATSKI KLUB BELGIJSKIH OVČARA ZAGREB
24.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA DONJI MIHOLJAC DONJI MIHOLJAC
24.10.2010. KINOLOŠKA UDRUGA VELEBIT GOSPIĆ GOSPIĆ
24.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA BRIBIR
30.10.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA KOPRIVNICA
LISTOPAD KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐAKOVO BUDROVCI
LISTOPAD KINOLOŠKA UDRUGA NOVA GRADIŠKA REŠETARI
LISTOPAD KINOLOŠKO DRUŠTVO ROVINJ ROVINJ

06.11.2010. KLUB JAMARA I GONIČA ZAGREB ZAGREB
06.11.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGO SELO DUGO SELO
06.11.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KRIŽEVCI SVETI IVAN ŽABNO
06.11.2010. ŠPORTSKO KINOLOŠKI KLUB MEĐIMURJE, ČAKOVEC KOTORIBA
13.11.2010. KINOLOŠKA UDRUGA IVANIĆ GRAD IVANIĆ GRAD
13.11.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO ISTARSKI GONIČ UMAG
14.11.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KUTINA KUTINA
20.11.2010. KLUB PTIČARA I ŠPANIJELA ZAGREB ZAGREB
20.11.2010. KINOLOŠKO DRUŠTVO KARLOVAC KARLOVAC

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači