O psima

Što je domaća životinja

Čovjek je ukrotio mnogo divljih životinja , ali udomaćio ih je malo. Put iz divlje u domaću životinju stručno se naziva domestikacija.

Obilježlja domestikacije su:

1.   Samo one životinje koje žive u čoporu ili krdu postale su prave domaće životinje i to zato što su po prirodi bile pre­dodređene za život u zajed­nici. Prirođen im je smisao za hijerarhiju i štovanje vođe čo­pora.  Pomoću  tih osobina čovjek si je lako i bezuvjetno podredio životinje. Iznimka su mačke  koje još  dan danas nisu u cijelosti domaće, nego samo udomaćene životinje.

2.   Proces  udomaćivanja  može teći veoma dugo i u tom vre­menu  životinje  se  mijenjaju po vanjštini i ponašanju. Si­gurni znaci da je neka živo­tinja  domaća jesu  razlike  u veličini, kakvoći i boji dlake, koja kod pojedinačnih pasmi­na ili  pasminskih skupina os­taje  konstantna.  Divlje  životinje iste vrste međusobno su slične unutar svoje zajednice, dok je varijabilnost kod doma­ćih životinja velika. Pogledajmo samo njemačku dogu i jazavčara. Razlika između divljih i domaćih životinja ima još. Pseći mužjak uvijek je sposoban za skok, a vučji sa­mo u određenom razdoblju. Domaću svinju je moguće udebljati, jer može jesti do iznemoglosti, dok divlja svinja takvih osobina nema. Kod do­maćih životinja nestaje prirod­ni način ponašanja kao npr. smisao za zajedništvo i so­cijalnu povezanost. To se do­godilo stoga jer je brigu o domaćim životinjama preuzeo čovjek. Najčešće, domaća ži­votinja ne bi mogla preživjeti bez čovjekove pomoći.

3. Najznačajnija karakteristika domestikacije je preokret u razvoju vrste koji njenom čla­nu produžava znakove mla­dosti. Tipično za njega je traj­na povezanost s majkom. Djetinji izgled pokazuju već viseće uši koje su u prirodi uvijek znaci nezrelosti. Isto vrijedi za kraći obrazni dio lu­banje u usporedbi sa čeonim. Čak vrlo izraziti dugi obrazni dio lubanje kod ruskog hrta -borzoja, još uvijek je kraći od vučjeg. Najveća krajnost izra­žena je kod pekinezera, mopsa i maltezera koji svojom obraznom "nedoraslošću" iz­ražavaju potrebu za našim nježnostima. Pas i mačka od­govarali su čovjeku jer su se mogli priviknuti na sobnu čis­toću. Ta sposobnost im je omogućila da mogu živjeti u stanu, zajedno sa čovjekom u tijesnom suživotu. Mesožderi izlučuju puno manje izmeta od biljoždera pa je i to imalo svojeg utjecaja. Uz ostalo pri­rođena im je navika da imaju čisti ležaj, a to je sigurno naj­važniji uvjet da pas može živ­jeti u stanu sa čovjekom.

Pas vjerojatno nije prva životinja koju je čovjek udomaćio. Novija nalazišta na Bliskom Istoku go­vore o tome da su ljudi već prije 15.000 godina imali koze, ovce i  goveda uz svoje nastambe te su se o njima starali.

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači