O psima

Poludivlji srodnici

Za potpunije znanje o postanku pasa, potrebno je upoznati po­divljale i poludivlje živuće vrste pasa.

Dingo je podivljali domaći pas koji je pripitomljen prije 10.000 godina i koji je zajedno sa tadaš­njim doseljenicima otišao u Australiju. Od tada dingo živi slo­bodno, počeo se razmnožavati u prirodi i čovjek ne može dokučiti njegovo razmnožavanje. Ti psi imaju i mnoge sličnosti sa do­maćim psom, imaju sabljast rep, svijetle kandže, svjetlu pjegu na prsima. Dingo psi u Novoj Gvineji imaju savijen rep. Možemo reći da su po ponašanju stabilniji od domaćeg psa. Dingo ima važnu ulogu među rođacima domaćeg psa. Toliko je pogodan za proma­tranje da si stručnjaci ne mogu poželjeti bolji uzorak istraživanja. U blizini Frankfurta zajedno s kosturom goveda iskopana je pseća lubanja - to je domaći pas od prije 9.000 godina. Po obliku lubanje i po zubima svrstan je u vrstu dingo psa. Australski dingo psi imaju sklo­nost za suživot sa: čovjekom. Ne­ki mladunci su bili pripitomljeni i koristili su ih u lovu, iako kasnije te udomaćene životinje uglavnom podivljaju, love glodavce i žive samostalno.

Paria psi su psi o kojima znamo veoma malo. Detaljnije ih je opi­sao Erik Zimen u svojoj opsežnoj knjizi "Psi" (Die Hunde). To su podivljali psi, potomci starih vrsta pasa ili možda psi u početnom stupnju pripitomljavanja ... Sigur­no je jedino da to nisu orijentalni psi lutalice, kao što ih dan danas opisuju različiti pisci. Rašireni su od Orijenta preko Balkana sve do Japana. Menzi je tvrdio da se radi o psima iz kojih proizlaze od­ređene pasmine - pastirski psi i djelomično hrtovima slični psi. Za jednu od tih pasmina napisan je i standard. U knjizi je taj pas na imenovan kao kanaanski pas. Ime je dobio po prvobitnim stanovnicima Izraela. Slične poludivlje pse nalazimo u blizini beduinskih tabora. Ljudi ih ponekad pokušavaju udomaćiti, ali psi više vole da ih ostave na miru. Parija pse možemo vidjeti za vrijeme posjete Egiptu (nalaze se u blizini piramida).

Šensi psi su skupina pasa u ra­noj dobi pripitomljavanja. Žive kod pigmejaca na Papui i kod stanovnika Nove Irske. Šensi pse ne uzgajaju, ne nadgledaju i ne nje­guju, već ih ponekad upotreblja­vaju za hranu. U skupinu šensi pasa pripada i špic koji živi na sjevernoj Sumatri i spada među preživjele sojeničke špiceve, čije ostatke su otkrili u švicarskim nalazištima. Razlikovati paria i šensi pse je veoma teško. Naj­jednostavnije će biti ako kažemo da su parija psi nekada bili pri­pitomljeni, a šensi psi su u razdoblju procesa pripitomljavanja. Možda je iz šensi pasa nastalo više vrsta domaćih pasa.

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači