Štene

Kako izabrati pravoga psa

Poznavatelji ponašanja pasa ni po ovom pitanju nisu složni. Američki veterinar i etolog dr. Whitney preporučuje slijedeće: "Izaberite si psa koji najviše od­govara vašim zahtjevima. Pone­kad budući vlasnik izabere psa koji je najumiljatiji. Uzme napro­sto onoga koji mu se ljupko približi. Protivim se tome da štene sa­mo izabire svoga gospodara".

 

Eberhard Trumler je suprotnog mišljenja: "Svakako da ću kod uzgajatelja izabrati štene koje mi je prvo prišlo. Ako su mladi pra­vilno socijalizirani, sigurno je da će se strancu približiti bez straha uz sve znakove dobrodošlice i veselja. Pas koji prvi priđe i njuš­kom dotakne nečiju odjeću, te ga poliže, je onaj pravi."

kako-kupiti-psa.jpg

 

Manfred Muller, koji ima najviše iskustva pri školovanju pasa za obranu (jer slovi kao jedan od najpriznatijih poznavatelja vlada­nja pasa), u svojoj je knjizi "Od šteneta do idealnog obrambenog psa" zapisao da se pas mora uči­ti jednostavno, kroz igru. između ostalog piše: "Želite li imati pra­vog radnog psa morate uzeti naj­mirnijeg, najsnažnijeg štenca, spremnog na suradnju, koji je najradoznaliji i najhrabriji. Nikako nećete odabrati štene koje cvili, bježi, boji se praska, reagira ner­vozno, reagira na najmanju bol ili je po naravi izrazito plaho. Loše je kada njegovo ponašanje izrazi­to odudara od ponašanja ostale štenadi u leglu (usamljenik je, ne želi sudjelovati u igri, neće komu­nicirati)".

 

Mora vam se dopasti izgled šteneta već na pr­vi pogled mora djelovati zdravo (treba imati sjajnu dlaku, čisto i prozirno oko, ružičasto crvene desni), mora biti živahan i znati­željan. Treba sam prići i pozdra­viti vas. Ukoliko je štene najglas­nije i psihički najsnažnije te je vo­đa čopora, preporučujemo ga od­lučnim, ali ne grubim ljudima. Ne­dosljednim i slabije odlučnim lju­dima takav pas brzo bi izbjegao kontroli. Pri kupnji moramo znati da su narav i temperament važ­nije osobine nego izgled i ljepota. Kupnja psa je prava nauka. Ne zaboravite da prije konačnog iz­bora morate vidjeti cijelo leglo i to dok se odmara (nakon jela), u ig­ri, i kada se štenad međusobno nadmeće. Nije se dobro prepuš­tati osjećajima ili uzgajačevom utjecaju, neka bira vaša vlastita hladna glava.

Pokušajte u leglu razdvojiti muž­jake i ženke kako biste utvrdili da li se svojim izgledom već razliku­ju po spolu. Ne pouzdajete li se u sebe neka vam pomogne struč­njak koji dobro poznaje pasminu i kojemu vjerujete. Ukoliko je po­trebno povedite i veterinara. Prvi put ćemo posjetiti leglo dok su štenci stari pet tjedana i tada još nećemo obaviti kupo­vinu. U praksi se često dogodi da ipak, već tada, morate izabrati svojega psa, jer vam se još pru­ža mogućnost izbora između svih štenaca u leglu. U izuzetno po­znatim i kvalitetnim uzgajačnicama često treba i godinu dana unaprijed naručiti štene i to bez mogućnosti izbora. No, u takvim slučajevima dobro poznajemo oba roditelja kao i pse iz prijaš­njih legala. Ukoliko je prijašnje leglo bilo dobro, uzgajivač neće mijenjati psa nositelja plemenitih osobina.

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači