Štene

Važnost dokumenata i što nam oni govore

Ne preporučujemo kupnju psa sa­mo zato, jer su njegovi roditelji nekakvi pobjednici na izložbama pasa ili zato jer je mužjak nositelj dobrih genetskih osobina. Mnogo od toga je samo reklama, a istina može biti drugačija. Kupnja tako dragocjenog psa može vam sa­mo pomoći da podignete vlastito samopouzdanje i ništa više. Psi iz vrhunskih legala potrebni su prije svega uzgajačima. Ne preferiramo takve kupovine, jer su oso­bine psa mnogo značajnije od njegove rasne ljepote.

Kada kupite rasnog psa dobijete s njim rodni list, koji se naziva rodovnica. Izdaje ju Kinološki sa­vez pojedine države. Uvjet za do­bivanje rodovnice u Hrvatskoj je obrazac prijava legla kojeg će ispuniti voditelj uzgoja u Kinološ­kom savezu Hrvatske. Po toj os­novi pas je upisan i u Rodovnu knjigu. U rodovnici su podaci o roditeljima i precima do drugog koljena, dok se u nekim državama u rodovnicama može naći i pet koljenja predaka (npr. za nje­mačke ovčare). U nekim rodovni­cama upisani su i podaci o leglu broj oštenjene štenadi, broj mrtvorođenih, odstranjenih, koli­ko je mužjaka, koliko ženki itd. Rodovno stablo sadrži više poda­taka od rodovnice, jer preko nje­ga možemo utvrditi mnogo pre­daka pojedinog psa, a kod nekih pasmina gotovo sve. Rodovna stabla izrađuju se za pse koji su ostvarili značajne linije u određe­noj pasmini, no time se bave sa­mo zanesenjaci.

vaznost-dokumenata.jpg

Uspoređujemo li rodovnice razli­čitih pasa jedne pasmine naći će­mo među precima mnogo istih (kvalitetnih) pasa. Što je manja uzgojna osnova, više je srodnosti među psima. Šezdesetih godina to je bilo posebno značajno za basete, a danas su ti problemi prisutni kod uzgoja mastifa. Kod nekih pasmina određeno je obvezatno slikanje kukova (HD nalaz). To je bitan uvjet pri uzgo­ju, jer je displazija kukova priro­đena bolest prenosiva na potom­stvo. Posebno je izražena kod većih pasmina, a s dosljednim iz­dvajanjem bolesnih pasa iz uz­goja dobivaju se zdravi potomci. Danas je mnogo pasa pasmine hovawart uzgojeno bez iščašenja zglobova kuka iako je u prošlosti to bio njihov veliki nedostatak.

Rodovnice pasa službenih i lov­nih pasmina sadrže i podatke o uzgojnim pregledima i rezultate radnih ispita. Svi ti podaci o pre­cima pomažu nam da utvrdimo njihove estetske i radne vrijedno­sti te ćemo tako s velikom vjero­dostojnošću predvidjeti kakvi će biti potomci, odnosno što od po­jedinog legla očekujemo. Treba paziti da podaci nisu prepravljani. Kinološki savez utvrdio je stroge propise. Ukoliko pas nema papire i nije rasni, neće biti prihvaćen u uzgoju čak iako je izuzetno lijep predstavnik svoje pasmine. Psi bez rodovnice ne mogu sudjelo­vati na izložbama i takmičenjima i u većini država ne mogu polagati radne ispite. Kod nas psi bez ro­dovnice polažu radne ispite, a na takmičenjima, ukoliko to dozvoli organizator, mogu sudjelovati iz­van konkurencije. Parenjem dva­ju čistokrvnih pasa koji nemaju uzgojnu dozvolu (ili je nema sa­mo jedan od njih) dobit ćemo štenad koja se ne smatra čisto­krvnom, iako je biološki gledano čistokrvna. Ne nasjedajte obe­ćanjima pojedinih uzgajača da će vam redovnicu već nekako kas­nije nabaviti.

U Njemačkoj ćete na pravoj rodo-vnici naći znak VDH (Verband fur daš   Deutsche   Hundevvesen Njemački kinološki savez). To je najstarija i najveća pasminska or­ganizacija i njemački je odjeljak Međunarodne kinološke organi­zacije (FCI).

Švicarska organiza­cija zove se Schvveizerische Kvnologische Gesellschaft, aus­trijska Osterreichischer Kvnologen Verband, a u Hrvatskoj je to Hrvatski kinološki savez.

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači